Burn out voorkomen voor ondernemers met behulp van een Energie Check Up

 

Kun je een naderende burn out voorspellen en daarmee voorkomen?

“Had ik dit maar eerder geweten”, zuchtte Maarten, een ogenschijnlijk fitte vijftiger, succesvol ondernemer maar inmiddels al meer dan een half jaar niet werkzaam wegens een forse burn-out. Werken gaat niet meer, hij slaapt nauwelijks, is vaak duizelig, gebruikt kalmerende medicatie om enigszins tot rust te komen en van een lichte inspanning, zoals tuinieren, moet hij erg lang bijkomen. “Van mijn vrouw en sommige collega’s heb ik zo nu en dan wel signalen gekregen omdat zij wel door hadden dat het niet goed met mij ging, maar zelf heb ik altijd wel gedacht dat het vanzelf goed zou komen”. “Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, zeg ik altijd en bovendien: ik heb altijd met heel plezier gewerkt en dacht dat stress tussen de oren zat. Onvoorstelbaar dat je lichaam je zo in de steek kan laten, dat had ik nooit verwacht".

Aldus het relaas van Maarten, nadat hij de uitslag van de psycho-fysiologische meting op het beeldscherm te zien kreeg. Uit de meting bleek dat zijn hartslag voortdurend verhoogd was, hij overmatig transpireerde, veel te snel ademde. Zich ontspannen in rust lukte niet en na momenten van mentale inspanning was er nauwelijks fysiologisch herstel te meten.

Ben jij ondernemer en kamp je met stressklachten? Een Energie Check Up voorkomt burn-out.

burn out voorkomen door stressmeting

Burnout aantonen en voorkomen met behulp van een Energie Check Up

“Achteraf kijk je een koe in de kont en als ik terugkijk, dan begrijp ik heel goed dat ik veel te ver ben gegaan”. “Maar stel je voor dat ik deze Energie Check Up drie maanden eerder had gedaan, had je dan al kunnen zien dat het niet goed met mij ging en had ik een burn out kunnen voorkomen?”, vraagt Maarten mij nadat ik hem de uitkomst van de meting heb gegeven.

Het antwoord op die vraag is een volmondig “JA”. De casus van Maarten is bepaald niet uniek. Een burn-out is een proces wat er heel langzaam insluipt en is in eerste instantie vooral een fysieke ontregeling,  zit niet tussen de oren, maar is een combinatie van symptomen die optreedt als gevolg van langdurige roofbouw. Er is sprake van een lichamelijke ontregeling die meetbaar en aantoonbaar is, en voortkomt uit een combinatie van:

  1. Sympathische overactiviteit (het gaspedaal werkt te hard): ‘adrenalinegedrag’, spanning, slaapproblemen.
  2. Parasympathische onderactiviteit (de rem in het fysiologische systeem): Dit leidt tot vermoeidheid, gebrek aan herstelvermogen en verminderde slaapkwaliteit en dus vermoeid wakker worden.

Meer lezen: Autonome zenuwstelsel sympathicus parasympathicus

  1. Cortisolproductie gerelateerde disfuncties: geheugenproblemen, immuniteitsproblemen, moeite met beslissingen nemen.

Het stressniveau betrouwbaar meten.

Om het stressniveau betrouwbaar te meten is het van belang dat er voldoende zaken tegelijkertijd gemeten worden. Het is dus niet zo dat je bij stress automatisch een hoge hartslag hebt. Je kunt een lage hartslag hebben, maar toch heel gespannen zijn.  Het gaat om het totaalbeeld van de fysiologie.

Burn-out voorspellen of voorkomen: symptomen van een naderende burnout.

Bij een naderende burn-out is je lichaam voortdurend in een in een verhoogde staat van paraatheid en je herstelvermogen is afgenomen. Op termijn kan dit leiden tot volledige uitputting. In dit stadium is er sprake van burnout.

Voortdurend verhoogde staat van paraatheid.

Bij een naderende burn-out is het lichaam in een rustsituatie al voortdurend in een hogere staat van paraatheid dan gezien de situatie nodig is. Veel mensen die langdurig onder spanning staan, zijn gewend aan deze verhoogde staat van paraatheid en ervaren deze als “normaal”. Het verraderlijke hierbij is dat deze mensen zich vaak “scherp”, “alert” en “fit voelen” en dit absoluut niet als een probleem, maar eerder als een voordeel zien.

Afgenomen herstelvermogen

Als het goed is, herstelt je lichaam zich na stress. Wij registreren je onbewuste fysieke uitingen wanneer je enigszins onder druk wordt gezet en meten vervolgens of je lichaam daarvan kan herstellen. Als dit niet lukt, blijft er spanning over in je lichaam. Bij mensen die op weg zijn naar een burn-out duurt het herstel steeds langer.

Voldoende herstel na stress  onvoldoende herstel na stress

Volledige uitputting of burn-out

Als de disbalans tussen herstel en inspanning nog langer duurt, neemt de activiteit van de sympathicus (gaspedaal) af en gaat de parasympathicus (rem) domineren. Het lichaam is uitgeput en reageert nauwelijks meer op signalen van inspanning of herstel. Daardoor leidt herstel en rust (zoals lang slapen) niet tot verbetering van de klachten en het verbeteren van de vitaliteit.

Burnout klachten komen voor in verschillende uitingsvormen. Er is altijd sprake van klachten op het gebied van afnemende vitaliteit. Daarnaast zijn er vrijwel altijd cognitieve problemen, emotionele problemen en gedragsproblemen.

Meer lezen: stressklachten herkennen

Stress meten, burnout voorkomen en onderliggende oorzaken aanpakken

Om weer klachtenvrij te worden is het ook van belang om erachter te komen wat mogelijke onderliggende oorzaken van een verstoorde fysiologie zijn. Onze werkwijze bij stressklachten is dan ook dat we met behulp van een Energie Check Up onderzoeken welke factoren ertoe leiden dat je stressklachten hebt ontwikkeld. Zo pakken we niet alleen de symptomen aan, maar ook de onderliggende oorzaken. 

burnoutbegeleiding stresscoaching AmersfoortWil je burn out bij jezelf of in je organisatie voorkomen met behulp van een Energie Check Up? Vul het contactformulier in voor een gratis oriënterend adviesgesprek, of bel 06-13136646