Hartcoherentie: gezondheid in eigen handen

biofeedback_hartcoherentie_gezondheid_in_eigen_handen

 Wat is hartcoherentie?

Met hartcoherentie bedoelen we niet over het aantal slagen per minuut, maar de tijdspanne tussen de hartslagen. Bij bijvoorbeeld 75 slagen per minuut slaat je hart niet precies elke seconde even snel. Het tempo versnelt en vertraagt voortdurend, wat normaal is. Met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant.

Hart Ritme Variabiliteit (HRV)

hrv hartcoherentie biofeedbackDit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV) die ons belangrijke informatie geeft over de toestand van het lichaam en de werking van het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt lichamelijke functies zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. In een gezond lichaam is het autonome zenuwstelsel in balans en is er voortdurend sympathische en parasympatische activiteit.  

De HRV geeft de variabiliteit van het tijdsverloop tussen twee hartslagen weer (beat-to-beat).  Deze waarden zijn een duidelijke maat voor de regelbreedte van het autonome zenuwstelsel. Hoe groter de variabiliteit van de hartslag is, des te groter is ook het doelgerichte autonome regulerende vermogen.

Coherent_en_niet-coherentBij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, ‘sinus’-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De activerende en herstellende activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans.

In de illustratie hiernaast is de weergave van een onregelmatig HRV-patroon tijdens stress (als gevolg van gevoelens van frustratie) en de weergave van een coherent HRV-patroon (als gevolg van een gevoel van waardering) te zien.

Tijdens hartcoherentie  communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je voelt je prettig en kalm en kunt helder denken.  

Hoe werkt het?

Je hartslag en je Hart Ritme Variabiliteit worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en dit staat op haar beurt weer sterk onder de invloed van gevoelens, emoties, en de ademhaling. Stressvolle emoties zoals frustratie en woede hebben een negatief effect op het hartritme, terwijl positieve emoties zoals plezier, liefde en dankbaarheid het hartritme gunstig beïnvloeden.

Dus: stress leidt tot meer activiteit van de sympathicus en verminderde werking van de parasympathicus. Hierdoor gaat je hartslag omhoog en vermindert de hartslagvariatie en de coherentie dit gegeven is meetbaar met behulp van biofeedbackapparatuur. Zie ook: psycho-fysiologische meting

Is je hartcoherentie verbeteren zinvol voor jou? Laat je hartcoherentie meten tijdens een Energie Check Up

 

Hartcoherentie trainen

Je hartritme, en dus de mate van coherentie, kun jezelf beïnvloeden, dit is trainbaar. Net zoals je bijvoorbeeld kunt leren piano te spelen. Met HRV biofeedback leer je invloed op het autonome zenuwstelsel uit te oefenen.

De basis hiervoor leg je door een rustige ademhaling en het oproepen van positieve emoties. Beiden zorgen voor een betere balans van het autonome zenuwstelsel en beide maken je hartritme in korte tijd gelijkmatiger. Dit effect is direct meetbaar en zichtbaar op het scherm.

 

Tijdens de training leer je je hartcoherentie verbeteren. Wij bieden je tijdens de training een aantal technieken die je overal en altijd in enkele minuten kan doen, zodat je hier tijdens werk, sport of dagelijks leven effectief gebruik van kunt maken. Met behulp van deze technieken kun je je gezondheid, je welbevinden en je prestatievermogen en je herstelvermogen sterk verbeteren.

Wat is de praktische meerwaarde voor jou?

Hartcoherentie is een effectieve en klinisch bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en na stressvolle situaties weer snel in balans te komen.

Je herstelt optimaal na het automatische 'vecht-vlucht-mechanisme' wat in werking treedt tijdens stress door zélf het chaotische hartritme dat daarbij hoort, direct weer regelmatig ('coherent') te maken. Je hebt zo zelf controle over je lichaam, je ervaart minder stress en kunt hierdoor optimaal blijven presteren.

Hartcoherentie Toepassingen

Werk  

Beter presteren onder druk. Met behulp van Hartcoherentie helder blijven denken in plaats van dat je in “vecht-vlucht stand ” raakt  en dus kun je de juiste beslissingen nemen.

Ziekteverzuim voorkomen Je kunt beter herstellen van stress en zo voorkom je dat je roofbouw op je energiereserves pleegt.

Persoonlijk

Stressklachten genezen en voorkomen gezondheidsproblemen (verbetering van de vitaliteit, verlaging van de bloeddruk, versterking van het immuunsysteem

Beter leren hanteren van emoties en stress

Beter in- en doorslapen. Minder gespannen zijn, beter herstellen Rust krijgen in je hoofd.

Sport

verbeteren van sportprestaties door verbeterde concentratie en ademhaling en meer herstellend vermogen.

Hartcoherentie is effectief  in veel situaties. Het is een uitstekend preventiemiddel om ziekteverzuim door stress te voorkomen. Wij helpen je daar graag bij.

burnoutbegeleiding stresscoaching Amersfoort

 

Heb je vragen of wil je meer informatie of je wilt je aanmelden voor een Energie Check Up, bel 06-13136646. In eenvrijblijvend gesprek informeer ik je graag over de mogelijkheden.